Hoe stel je een marketingcommunicatieplan op?

Wil je een marketingcommunicatieplan opstellen? En weet je niet waar je moet beginnen? In dit artikel leggen we uit hoe je dat doet in 7 stappen.
Hoe stel je een marketingcommunicatieplan op?

Marketingcommunicatieplan opstellen in 7 stappen. Hoe?

Wil je een marketingcommunicatieplan opstellen? En weet je niet waar je moet beginnen? In dit artikel leggen we uit hoe je dat doet in 7 stappen. 

Marcom, een term waar je niet omheen kan. 

Marketingcommunicatieplan, een term waar je tegenwoordig niet meer omheen kan. Marcom, oftewel marketingcommunicatie, geef het beestje een naam – heeft een plan nodig. Ook bij Codebreakers gebruiken we de term als reclamebureau regelmatig.

In deze blog leggen we uit wat we daar nou precies onder verstaan, maar ook welke zeven vragen je jezelf moet stellen bij het opstellen van een marketingcommunicatieplan.

Het is altijd goed om een plan op te stellen. Verval alleen niet in het oneindig schrijven van plannen zonder uitvoering! Zorg dat je de belangrijkste elementen op max 2 a4-tjes kwijt raakt.

Hoe stel ik een marketingcommunicatieplan op?

Marketingcommunicatieplan opstellen? Laten we beginnen met marketingcommunicatie. Want wat is marketingcommunicatie nou precies? 

Marcom is een onderdeel van de zogeheten marketingmix die bestaat uit de 4 P’s. Dit zijn product, prijs, plaats, promotie. Hierbij valt marcom onder de P van promotie en één van de definities luidt als volgt: ‘Alle middelen waarmee een organisatie communiceert om haar diensten of producten te verkopen’. Zoals bijvoorbeeld op social media.

Consistentie en synergie

In theorie zijn er twee belangrijke onderdelen tijdens het ontwerpen en uitvoeren van je marketingmix: consistentie en synergie. Dit geldt dus ook voor je marketingcommunicatie. Met consistentie wordt bedoeld dat alle marketinginstrumenten hetzelfde doel voor ogen hebben en elkaar niet tegenwerken. Dit zorgt niet alleen voor helderheid, maar ook voor begrip ten opzichte van je boodschap. Onder synergie verstaan we dat marketinginstrumenten elkaar moeten versterken. Een merk wordt namelijk sterker als bijvoorbeeld wordt geadverteerd en verkocht op de juiste locaties. Het geheel is meer dan de som der delen.

Geïntegreerd marketingcommunicatieplan opstellen

In een ver verleden zagen mensen communicatie nog niet als één geheel, maar als losse onderdelen bij elkaar: adverteren, PR, klantcommunicatie, noem maar op. Tegenwoordig kennen we vooral geïntegreerde communicatie, waarbij het perspectief van de klant belangrijker is geworden. Het is een concept van marketingcommunicatieplanning dat de toegevoegde waarde onderkent van een omvattend plan voor het gebruik van de strategische functies van verschillende communicatiedisciplines. Denk bijvoorbeeld aan online marketing, direct response, verkooppromotie en PR. Effectiviteit bestaat niet enkel meer uit herhalingshandelingen van klanten, maar vooral ook uit de relevantie die je bedrijf heeft.

Corporate Identity

Om het doen en laten van een organisatie te begrijpen, moet je begrip hebben van de corporate identity van een bedrijf. Hieronder vallen het profiel en de waarden die een bedrijf naar buiten toe communiceert. Zó wil het bedrijf gekend worden. Het beantwoordt de vraag ‘wie zijn wij?’. Ze noemen het ook wel ‘Branding‘ of ‘Merkidentiteit‘.

‘Alles voor een glimlach’

Denk bijvoorbeeld aan de Coolblue’s slogan: ‘Alles voor een glimlach’. Dit prachtige bedrijf heeft bestaansrecht verworven door de goede klantbeleving die ze creëert voor de merken en bedrijven die zij verkoopt. Dat is wie ze zijn en hoe ze gezien willen worden, en dit is wat ze overdragen aan hun personeel.

Waarom is een CI belangrijk?

De corporate identity is om een aantal redenen belangrijk. Het zakelijk milieu verandert constant en vaak radicaal. Je corporate identity moet daarom constant gemonitord en bekeken worden, in lijn met die veranderingen. Ook lijkt het steeds moeilijker te worden voor bedrijven om zichzelf en de producten te onderscheiden. Duidelijk weten wie je bent en waarom je bestaat, kan cruciaal zijn voor een unieke marketingpositie.

Zeker bij internationale bedrijven is het goed om een gemeenschappelijke communicatievorm te ontwikkelen, zodat de kans op inconsistente communicatie beperkt wordt.

Tot slot kan een goede corporate identity leiden tot meer motivatie onder werknemers; zij weten immers waar ze voor staan.

Marketingcommunicatieplan in 7 stappen

Een duidelijke lijn aanhouden in je manier van communiceren, dat is niet altijd makkelijk. Wil je een duidelijk geïntegreerd marketingcommunicatieplan opstellen? Dan doe je er goed aan jezelf de volgende zeven vragen te stellen:

Totale tijd: 20 uren

Situatie en marketingdoelen: Waarom?

Je begint met de waarom-vraag om zo het uitgangspunt van je marketingcommunicatieplan te bepalen. Hoe ziet de huidige situatie eruit? Bestaat er ontevredenheid over iets? Wat is de gewenste situatie en waarom? Wat is de huidige situatie? Waarover bestaat er ontevredenheid? En wat is de gewenste situatie die je wilt bereiken?

Kortweg: waarom doe je het? Door kernproblemen te analyseren, formuleer je het vertrekpunt van je plan.

Doelgroepen: Wie?

Uit de eerste analyse kan vervolgens worden afgeleid wie je doelgroepen zijn. Aan wie wil je je product of dienst verkopen? Handig is om je doelgroepen in te delen in homogene groepen. Ook de positionering is daarbij erg belangrijk. Hoe wil ik dat de door mij gekozen doelgroep mijn product of dienst ziet? Waaraan moeten ze denken? Dit heeft betrekking op ‘de plek in de gedachten’ die jouw bedrijf krijgt.

Marketingcommunicatie doelen: Wat?

Wat wil ik bij mijn doelgroep bereiken? Wat wil ik ze vertellen? Handig is om de boodschap die je wil uitdragen daarop aan te passen.

Instrumenten en media: Hoe en waar?

Welke middelen en media ga je gebruiken om je boodschap aan de doelgroep te communiceren? Hierbij kan worden gedacht aan social media, nieuwsbrieven, websites, reclame, folders, beurzen, billboards en ga zo maar door. Ook is het belangrijk om te weten wie in de organisatie wat doet. Handig is om bij voorbaat vast te leggen wie welke taken heeft. Niet alleen intern, maar ook bij het inschakelen van derden, zoals een social media bureau.

Budget: Hoeveel?

Uiteraard is het van belang hoeveel budget je ter beschikking hebt, want de uitvoering van een communicatieplan kost geld. Met beperktere mogelijkheden zal er creatiever moeten worden omgegaan met dat wat er wél is. Meer kunnen investeren in communicatie betekent logischerwijs ook meer mogelijkheden.

Tijd: Wanneer?

Een communicatieplan werkt pas optimaal als er een goede planning is opgesteld. In welke volgorde worden de middelen ingezet en wanneer? Wil je je boodschap er snel en overtuigend doordrukken of het uitsmeren over een langere periode?

Evalueren: Hoe effectief?

Tot slot wordt er gekeken hoe effectief het opgestelde plan geweest is: wat goed ging, maar ook zeker wat een andere keer beter kan of moet. Is de doelstelling behaald? Dit soort vragen wordt beoordeeld tijdens een evaluatie. Door dit goed inzichtelijk te maken, zorg je ervoor dat je in de toekomst een (nog) beter communicatieplan kunt maken.

Door ons je marketingcommunicatieplan laten opstellen?

Een goed marketingcommunicatieplan opstellen is zo simpel nog niet en vergt veel aandacht. Gelukkig bestaan er professionals die weten wat er gevraagd wordt. 

Neem contact op als je vragen hebt over het inrichten van een marcom plan. 

Siv van Hegelsom

Siv van Hegelsom

Als jouw verhaal goed is, is die van mij dat ook.

Deel dit artikel:

Meer leren over storytelling?

Lees de nieuwste artikelen over storytelling.

Reclamebureau Nijmegen - Codebreakers

Hoe optimaliseer je een JSON bestand voor SEO?

Als ondernemer wil je natuurlijk dat jouw website zo goed mogelijk gevonden wordt in zoekmachines. Het optimaliseren van je website is daarom van groot belang. Een onderdeel daarvan is het optimaliseren van je JSON-bestand. Dit kan bijdragen aan een betere zichtbaarheid in zoekmachines. In deze blog geef ik je enkele suggesties over hoe je jouw JSON-bestand kan optimaliseren voor SEO.

Lees meer »
Reclamebureau Nijmegen - Codebreakers

Schema.org om je informatie over diensten te structureren

In dit artikel gebruiken we de term branding as a service om te zien wat er mogelijk is om je vindbaarheid te verbeteren.

Voor “branding as a service” zijn er verschillende Service types beschikbaar in Schema.org die je kunt gebruiken om informatie over je diensten te structureren. Hieronder vind je enkele suggesties

Lees meer »